Anita,

arbetet som personalvårdskonsulent ställer mycket höga krav vad gäller kunskaper i såväl psykologi och ergonomi, som etik och moral. Du skriver att du tidigare ”drevet eget som deltidsprostituerad å däfför har råkoll på både stålar, motgångar och surtorskar”. Vi beklagar, men vi bedömer inte dina kvalifikationer som tillräckliga.

Finansgruppen Heike & Schenk AB